Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2008

Πρωτοβουλία του Παραρτήματος Αθήνας για σύσταση του Συνεταιρισμού Πληροφορικών Ελλάδας

http://www.linkedin.com/groups?gid=66328

Το Τοπικό Παράρτημα Αθήνας στη συνεδρίαση του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2008 αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση του Συνεταιρισμού Πληροφορικών Ελλάδας σκοπεύοντας να δώσει έμπρακτη απάντηση στα κρισιμότερα των ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Πληροφορικούς. Ο Σ.Π.Ε., μέλος του οποίου θα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μέλος της Ε.Π.Ε., θα προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε πληροφορικό να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τόπο του προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Σ.Π.Ε. θα αξιοποιήσει τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργήσει η μαζική συμμετοχή των πληροφορικών έτσι ώστε να λειτουργήσει τμήμα έρευνας & ανάπτυξης το οποίο θα τυποποιήσει λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού βασισμένες σε FLOSS συστήματα και εξειδικευμένες για τις ανάγκες της ελληνικής μικρής & μεσαίας επιχείρησης. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε μαζικές εισαγωγές εξοπλισμού τον οποίο θα διαθέσει προς μεταπώληση στα μέλη του σε τιμές ανταγωνστικότερες των επωνύμων "αλυσίδων" καταστημάτων. Τέλος θα δημιουργήσει δομές marketing, branding και εκπαίδευσης των μελών του ώστε να διασφαλίζει το ίδιο, υψηλότατο, επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Ο Σ.Π.Ε. θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελλληνική αγορά δεδομένου ότι η μικρή επιχείρηση μπορεί μεν να βρει -σχετικά- φτηνό εξοπλισμό, δεν μπορεί όμως να βρει πουθενά την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποστήριξη για βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών της, και εν τέλει των αποτελεσμάτων της, με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η εναρκτήρια συνέλευση του Σ.Π.Ε. θα γίνει στην Αθήνα μεταξύ 17 και 23 Νοεμβρίου. Αυτή θα είναι και η εκδήλωση του παραρτήματος Αθήνας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας. Το Τοπικό Παράρτημα Αθήνας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερομένους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου του Σ.Π.Ε

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

Ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής: Επιστολή προς αρμοδίους Υπουργούς

ΠΡΟΣ: κ. Κώστα Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκ. και Αποκέντρωσης
κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού
Βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Κάθε μέρα διαπιστώνεται όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα άμεσης ιδρύσεως και λειτουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού φορέα που θα λειτουργεί ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα αξιοποιεί το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και θα λειτουργήσει καταλυτικά ώστε να διαμορφωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή μια αποτελεσματική και μακρόπνοη στρατηγική τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η απουσία ενός τέτοιου φορέα οδηγεί την Πολιτεία σε προσεγγίσεις που δεν εναρμονίζονται με την κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική και υπονομεύουν το τεχνολογικό μας μέλλον με ποικίλες και σοβαρές συνέπειες θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία. Πρόσφατα συζητήθηκε και επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με γνωστή πολυεθνική εταιρεία Πληροφορικής. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι εμπνευστές αυτής της συμφωνίας επιδιώκουν την αντιμετώπιση της τεχνολογική μας υστέρησης. Ωστόσο, δεν δικαιολογούνται να επιλέγουν το δρόμο της υπαγωγής της Ελλάδας στη σφαίρα επιρροής μιας μονοπωλιακής εταιρείας με όρους και διαδικασίες που θυμίζουν τριτοκοσμικά κράτη, τη στιγμή μάλιστα που έχουν ήδη επιδικαστεί υπέρογκες αγωγές εναντίον της συγκεκριμένης εταιρίας για μονοπωλιακές πρακτικές, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ. Η μυστικότητα γύρω από τη συμφωνία αυτή, η απουσία έγκαιρης και επαρκούς διαβούλευσης με τους σχετικούς κοινωνικούς φορείς, η υιοθέτηση μιας λογικής που δεν εναρμονίζεται με τις προσεγγίσεις ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών που προκρίνουν (ή και επιβάλλουν) τη χρήση ανοικτού λογισμικού και ανοικτών προτύπων, ειδικά στο δημόσιο τομέα, είναι γεγονότα που μας προβληματίζουν έντονα.

Η Πολιτεία φαίνεται να εμπιστεύεται το τεχνολογικό μέλλον της χώρας σε μονοπώλια, περιορίζοντας έτσι την ζωτική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της Ελλάδας στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο: την ευελιξία και την ποικιλία λύσεων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα ΤΠΕ και η ανάπτυξη εγχώριου λογισμικού αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας μετά την ανάπτυξη των απαραίτητων επικοινωνιακών υποδομών (ευρυζωνικότητα) και την αύξηση της διείσδυσης του Διαδικτύου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση έτοιμων εμπορικών λύσεων κλειστού κώδικα και η έλλειψη συγκεκριμένου πλαισίου αξιολόγησης των πακέτων λογισμικού για την Εκπαίδευση και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, καθιστά την προοπτική αυτή εξαιρετικά επισφαλή και αμφίβολη.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες Πληροφορικοί μεταναστεύουν στο εξωτερικό, όπου πολλοί διαπρέπουν και πρωταγωνιστούν στη δημιουργία των τεχνολογιών του μέλλοντος. Το πρόσφατο παράδειγμα του καθηγητή Σήφη Σηφάκη ο οποίος βραβεύθηκε με το βραβείο Turing, την ανώτατη επιστημονική διάκριση στην Πληροφορική, ισοδύναμη ενός βραβείου Νόμπελ για τις άλλες επιστήμες, πιστοποιεί για άλλη μία φορά το υψηλότατο επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων στην Πληροφορική. Όλοι οι Έλληνες Πληροφορικοί, αντιμετωπίζουμε τέτοιες διακρίσεις, που δεν είναι σπάνιες, με ανάμικτα αισθήματα: Χαιρόμαστε γι΄ αυτές αλλά και μας προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχει διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα προάσπιζε τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου και θα καθιστούσε ελκυστικότερη την παραμονή στη χώρα μας και τη σταδιοδρομία κορυφαίων Ελλήνων Πληροφορικών.

Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία του τόπου ότι έχουν στενέψει δραματικά τα χρονικά περιθώρια για αναστροφή της τεχνολογικής μας υστέρησης. Αν επιθυμούμε να μην είμαστε οι παρίες της Κοινωνίας της Γνώσης, απαιτείται η άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών και του νομοθετικού σώματος ώστε να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που θα δώσει στους Έλληνες Πληροφορικούς τη δυνατότητα να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Κοινωνία αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής το οποίο θα έχει κατάλληλη δομή και αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό του ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον θα πρέπει να αναδεικνύει το ρόλο των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών και θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του δημοκρατικού ελέγχου και της ανταποδοτικότητας, υπερβαίνοντας το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας άλλων Επιμελητηρίων τα οποία βασίζονται σε αντιπροσωπευτικές δομές που δημιουργούν στεγανά μεταξύ των μελών τους και της διοίκησης ενθαρρύνοντας συντεχνιακές λογικές που θέτουν τα κοινωνικά συμφέροντα σε δεύτερη προτεραιότητα.

Με βάση αυτές τις ανάγκες, και προκειμένου να διευκολύνουμε την Πολιτεία στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, διαμορφώσαμε σχέδιο πρότασης νόμου για τη δημιουργία Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής το οποίο προωθήσαμε στις δημόσιες αρχές από το Φεβρουάριο του 2004. Η πρότασή μας αντικατοπτρίζει ένα άλλο όραμα για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων: Προτείνουμε τη δημιουργία περιφερειακών επιμελητηρίων ανά περιφέρεια με κυρίαρχο όργανο τη γενική συνέλευση των μελών. Για την ενεργοποίηση του εκτός Ελλάδος επιστημονικού δυναμικού προτείνουμε τη δημιουργία περιφερειακών επιμελητηρίων και στο εξωτερικό. Η υιοθέτηση της πρότασής μας δεν προκαλεί καμία δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς όλα τα προβλεπόμενα πάγια έσοδα του επιμελητηρίου θα βασίζονται κυρίως στις εισφορές των μελών του. Είναι το ώριμο αίτημα χιλιάδων επιστημόνων του κλάδου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και επιδιώκουμε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, ευημερίας και διεθνούς ακτινοβολίας για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Θεωρούμε ότι η δημιουργία του προτεινόμενου Επιμελητηρίου είναι αναγκαίος όρος για την επεξεργασία και εφαρμογή μιας μακρόπνοης Ψηφιακής Στρατηγικής, όπως αναλύουμε και σε σχετικό κείμενο που καταθέσαμε με την αφορμή της δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωσης της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και στο οποίο παραπέμπουμε εκ νέου για να γίνουν αντιληπτές οι προϋποθέσεις τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας. Θα ήταν προτιμότερο αν το Κοινοβούλιο ασχολούνταν με τη διαμόρφωση μιας υψηλού επιπέδου Ψηφιακής Στρατηγικής ενταγμένης σε μια προοπτική ενσωμάτωσης και συνεχούς αναπροσαρμογής της χώρας μας στο παγκόσμιο πλαίσιο, αντί να αντιμετωπίζεται ως όργανο επικύρωσης συμφωνιών που διαμορφώθηκαν εν κρυπτώ.

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση στις προτάσεις μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και εποικοδομητική συνεργασία.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τσίγκος
proedros<στο>
epe.org.gr

Ο Γενικός Γραμματέας
Φώτης Λιοτόπουλος
gen_grammateas<στο>
epe.org.gr

Σχετικά κείμενα:

1. Σχέδιο Πρότασης Νόμου περί δημιουργίας Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής
2. Δημόσια παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για τη δημόσια διαβούλευση για τη Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-20013
3. Μελέτη επισκόπησης της Πληροφορικής 2006

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008

Η Ελλάδα Μπορεί - Να γίνουμε όλοι Μάστορες!

Αγαπητοί φίλοι & συνάδελφοι νέοι επιχειρηματίες,

Όλοι εμείς που θέλουμε να δημιουργήσουμε για να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, την οικονομία και την οικογένειά μας, όλοι εμείς που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως η δημιουργικότητα θέλει επιμονή, υπομονή και ατελείωτη σκληρή εργασία, όλοι εμείς που έχουμε μάθει να ζούμε με το ρίσκο χωρίς αυτό να μας φοβίζει και να μας περιορίζει, γνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Γνωρίζουμε ότι η συνεργασία μπορεί να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες καθενός μας και να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ακόμα πως η διάδοση της συλλογικής μας γνώσης και εμπειρίας θα οδηγήσει ακόμα περισσότερους νέους να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να γίνουν οι μάστορες του 21ου αιώνα.

Αγαπητοί φίλοι & συνάδελφοι νέοι επιχειρηματίες,

Η Ομοσπονδία μας, την οποία έχω τη μεγάλη τιμή να υπηρετήσω ως Πρόεδρος, έχει να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο: Εκείνον της αφύπνισης της νέας γενιάς. Από τη "σιγουριά του δημοσίου" θέλουμε να πάμε στην ευτυχία της δημιουργίας.

Αγαπητοί φίλοι & συνάδελφοι νέοι επιχειρηματίες,

Οι δυσκολίες είναι πολλές. Οι αγκυλώσεις τεράστιες. Η γραφειοκρατία ανίκητη. Και όμως, πάντα υπάρχει λύση. Εμείς, οι νέοι επιχειρηματίες, οι μάστορες του 21ου αιώνα, γνωρίζουμε πως αν βάλουμε στόχο να πετύχουμε κάτι αυτό θα γίνει πραγματικότητα "ο κόσμος να χαλάσει". Έχουμε πλήρη επίγνωση του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια μικρή ευρωπαϊκή επαρχία. Γνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι έχουμε μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία μας δίνουν λόγο ύπαρξης στο νέο διεθνές σκηνικό. Έχουμε εθνικό καθήκον να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος της Ελλάδας και της Ευρώπης συνολικά.

Αγαπητοί φίλοι & συνάδελφοι νέοι επιχειρηματίες,

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών βασίζεται σε κάθε έναν από εσάς. Η ΟΕΣΥΝΕ υπάρχει επειδή υπάρχετε εσείς. Αποτελεί το συλλογικό υποκείμενο έκφρασης των νέων επιχειρηματιών και θα ανταποκριθεί στον σκοπό της.

Περιμένουμε τον καθένα από εσάς ενεργό, δημιουργικό και συμμέτοχο, τόσο στο παραδοσιακό όσο και στο ψηφιακό πεδίο. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και προτάσεις. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Θέλουμε να μας ακούσετε. Όλοι μαζί θα ανατρέψουμε το μίζερο σκηνικό της τελμάτωσης των πάντων. Η επιχειρηματικότητα θα φέρει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την πρόοδο.

Σας περιμένουμε όλους στις εκδηλώσεις της ΟΕΣΥΝΕ και του YES - European Confederation of Young Entrepreneurs, στο οποίο έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε την Ελλάδα από το 2002.

Σας περιμένουμε ακόμα και στο ψηφιακό πεδίο, στο www.esyne.gr και στο http://www.linkedin.com/groups?gid=795117 ή στο http://www.new.facebook.com/group.php?gid=8708293597 για να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις ιδέες μας.

Το μήνυμά μας είναι σαφές: Η Ελλάδα μπορεί - να γίνουμε όλοι μάστορες!

Δημήτρης Τσίγκος

Πρόεδρος

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών

Ως τη Νίκη, Πάντοτε, Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Αγαπημένε Δάσκαλε Μιχάλη Χαραλαμπίδη, Ήταν Ιούνιος του 1996, διάβαζα μαθηματικά για τις πανελλήνιες εξετάσεις της επόμενης μέρας. Στιγμή ιερ...