Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2008

Πρωτοβουλία του Παραρτήματος Αθήνας για σύσταση του Συνεταιρισμού Πληροφορικών Ελλάδας

http://www.linkedin.com/groups?gid=66328

Το Τοπικό Παράρτημα Αθήνας στη συνεδρίαση του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2008 αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση του Συνεταιρισμού Πληροφορικών Ελλάδας σκοπεύοντας να δώσει έμπρακτη απάντηση στα κρισιμότερα των ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Πληροφορικούς. Ο Σ.Π.Ε., μέλος του οποίου θα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μέλος της Ε.Π.Ε., θα προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε πληροφορικό να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τόπο του προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Σ.Π.Ε. θα αξιοποιήσει τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργήσει η μαζική συμμετοχή των πληροφορικών έτσι ώστε να λειτουργήσει τμήμα έρευνας & ανάπτυξης το οποίο θα τυποποιήσει λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού βασισμένες σε FLOSS συστήματα και εξειδικευμένες για τις ανάγκες της ελληνικής μικρής & μεσαίας επιχείρησης. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε μαζικές εισαγωγές εξοπλισμού τον οποίο θα διαθέσει προς μεταπώληση στα μέλη του σε τιμές ανταγωνστικότερες των επωνύμων "αλυσίδων" καταστημάτων. Τέλος θα δημιουργήσει δομές marketing, branding και εκπαίδευσης των μελών του ώστε να διασφαλίζει το ίδιο, υψηλότατο, επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Ο Σ.Π.Ε. θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελλληνική αγορά δεδομένου ότι η μικρή επιχείρηση μπορεί μεν να βρει -σχετικά- φτηνό εξοπλισμό, δεν μπορεί όμως να βρει πουθενά την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποστήριξη για βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών της, και εν τέλει των αποτελεσμάτων της, με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η εναρκτήρια συνέλευση του Σ.Π.Ε. θα γίνει στην Αθήνα μεταξύ 17 και 23 Νοεμβρίου. Αυτή θα είναι και η εκδήλωση του παραρτήματος Αθήνας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας. Το Τοπικό Παράρτημα Αθήνας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερομένους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου του Σ.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστρέφουμε!

Νεμέα – Ασπρόπυργος 13 Αυγούστου 2013 Των: Ντίνος Παπαντωνίου Δημήτρης Τσίγκος Κοιτάμε από το παράθυρό μας για να δούμε την πό...