Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

Ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής: Επιστολή προς αρμοδίους Υπουργούς

ΠΡΟΣ: κ. Κώστα Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκ. και Αποκέντρωσης
κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού
Βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Κάθε μέρα διαπιστώνεται όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα άμεσης ιδρύσεως και λειτουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού φορέα που θα λειτουργεί ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα αξιοποιεί το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και θα λειτουργήσει καταλυτικά ώστε να διαμορφωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή μια αποτελεσματική και μακρόπνοη στρατηγική τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η απουσία ενός τέτοιου φορέα οδηγεί την Πολιτεία σε προσεγγίσεις που δεν εναρμονίζονται με την κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική και υπονομεύουν το τεχνολογικό μας μέλλον με ποικίλες και σοβαρές συνέπειες θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία. Πρόσφατα συζητήθηκε και επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με γνωστή πολυεθνική εταιρεία Πληροφορικής. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι εμπνευστές αυτής της συμφωνίας επιδιώκουν την αντιμετώπιση της τεχνολογική μας υστέρησης. Ωστόσο, δεν δικαιολογούνται να επιλέγουν το δρόμο της υπαγωγής της Ελλάδας στη σφαίρα επιρροής μιας μονοπωλιακής εταιρείας με όρους και διαδικασίες που θυμίζουν τριτοκοσμικά κράτη, τη στιγμή μάλιστα που έχουν ήδη επιδικαστεί υπέρογκες αγωγές εναντίον της συγκεκριμένης εταιρίας για μονοπωλιακές πρακτικές, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ. Η μυστικότητα γύρω από τη συμφωνία αυτή, η απουσία έγκαιρης και επαρκούς διαβούλευσης με τους σχετικούς κοινωνικούς φορείς, η υιοθέτηση μιας λογικής που δεν εναρμονίζεται με τις προσεγγίσεις ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών που προκρίνουν (ή και επιβάλλουν) τη χρήση ανοικτού λογισμικού και ανοικτών προτύπων, ειδικά στο δημόσιο τομέα, είναι γεγονότα που μας προβληματίζουν έντονα.

Η Πολιτεία φαίνεται να εμπιστεύεται το τεχνολογικό μέλλον της χώρας σε μονοπώλια, περιορίζοντας έτσι την ζωτική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της Ελλάδας στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο: την ευελιξία και την ποικιλία λύσεων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα ΤΠΕ και η ανάπτυξη εγχώριου λογισμικού αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας μετά την ανάπτυξη των απαραίτητων επικοινωνιακών υποδομών (ευρυζωνικότητα) και την αύξηση της διείσδυσης του Διαδικτύου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση έτοιμων εμπορικών λύσεων κλειστού κώδικα και η έλλειψη συγκεκριμένου πλαισίου αξιολόγησης των πακέτων λογισμικού για την Εκπαίδευση και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, καθιστά την προοπτική αυτή εξαιρετικά επισφαλή και αμφίβολη.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες Πληροφορικοί μεταναστεύουν στο εξωτερικό, όπου πολλοί διαπρέπουν και πρωταγωνιστούν στη δημιουργία των τεχνολογιών του μέλλοντος. Το πρόσφατο παράδειγμα του καθηγητή Σήφη Σηφάκη ο οποίος βραβεύθηκε με το βραβείο Turing, την ανώτατη επιστημονική διάκριση στην Πληροφορική, ισοδύναμη ενός βραβείου Νόμπελ για τις άλλες επιστήμες, πιστοποιεί για άλλη μία φορά το υψηλότατο επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων στην Πληροφορική. Όλοι οι Έλληνες Πληροφορικοί, αντιμετωπίζουμε τέτοιες διακρίσεις, που δεν είναι σπάνιες, με ανάμικτα αισθήματα: Χαιρόμαστε γι΄ αυτές αλλά και μας προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχει διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα προάσπιζε τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου και θα καθιστούσε ελκυστικότερη την παραμονή στη χώρα μας και τη σταδιοδρομία κορυφαίων Ελλήνων Πληροφορικών.

Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία του τόπου ότι έχουν στενέψει δραματικά τα χρονικά περιθώρια για αναστροφή της τεχνολογικής μας υστέρησης. Αν επιθυμούμε να μην είμαστε οι παρίες της Κοινωνίας της Γνώσης, απαιτείται η άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών και του νομοθετικού σώματος ώστε να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που θα δώσει στους Έλληνες Πληροφορικούς τη δυνατότητα να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Κοινωνία αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής το οποίο θα έχει κατάλληλη δομή και αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό του ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον θα πρέπει να αναδεικνύει το ρόλο των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών και θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του δημοκρατικού ελέγχου και της ανταποδοτικότητας, υπερβαίνοντας το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας άλλων Επιμελητηρίων τα οποία βασίζονται σε αντιπροσωπευτικές δομές που δημιουργούν στεγανά μεταξύ των μελών τους και της διοίκησης ενθαρρύνοντας συντεχνιακές λογικές που θέτουν τα κοινωνικά συμφέροντα σε δεύτερη προτεραιότητα.

Με βάση αυτές τις ανάγκες, και προκειμένου να διευκολύνουμε την Πολιτεία στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, διαμορφώσαμε σχέδιο πρότασης νόμου για τη δημιουργία Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής το οποίο προωθήσαμε στις δημόσιες αρχές από το Φεβρουάριο του 2004. Η πρότασή μας αντικατοπτρίζει ένα άλλο όραμα για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων: Προτείνουμε τη δημιουργία περιφερειακών επιμελητηρίων ανά περιφέρεια με κυρίαρχο όργανο τη γενική συνέλευση των μελών. Για την ενεργοποίηση του εκτός Ελλάδος επιστημονικού δυναμικού προτείνουμε τη δημιουργία περιφερειακών επιμελητηρίων και στο εξωτερικό. Η υιοθέτηση της πρότασής μας δεν προκαλεί καμία δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς όλα τα προβλεπόμενα πάγια έσοδα του επιμελητηρίου θα βασίζονται κυρίως στις εισφορές των μελών του. Είναι το ώριμο αίτημα χιλιάδων επιστημόνων του κλάδου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και επιδιώκουμε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, ευημερίας και διεθνούς ακτινοβολίας για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Θεωρούμε ότι η δημιουργία του προτεινόμενου Επιμελητηρίου είναι αναγκαίος όρος για την επεξεργασία και εφαρμογή μιας μακρόπνοης Ψηφιακής Στρατηγικής, όπως αναλύουμε και σε σχετικό κείμενο που καταθέσαμε με την αφορμή της δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωσης της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και στο οποίο παραπέμπουμε εκ νέου για να γίνουν αντιληπτές οι προϋποθέσεις τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας. Θα ήταν προτιμότερο αν το Κοινοβούλιο ασχολούνταν με τη διαμόρφωση μιας υψηλού επιπέδου Ψηφιακής Στρατηγικής ενταγμένης σε μια προοπτική ενσωμάτωσης και συνεχούς αναπροσαρμογής της χώρας μας στο παγκόσμιο πλαίσιο, αντί να αντιμετωπίζεται ως όργανο επικύρωσης συμφωνιών που διαμορφώθηκαν εν κρυπτώ.

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση στις προτάσεις μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και εποικοδομητική συνεργασία.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τσίγκος
proedros<στο>
epe.org.gr

Ο Γενικός Γραμματέας
Φώτης Λιοτόπουλος
gen_grammateas<στο>
epe.org.gr

Σχετικά κείμενα:

1. Σχέδιο Πρότασης Νόμου περί δημιουργίας Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής
2. Δημόσια παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για τη δημόσια διαβούλευση για τη Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-20013
3. Μελέτη επισκόπησης της Πληροφορικής 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστρέφουμε!

Νεμέα – Ασπρόπυργος 13 Αυγούστου 2013 Των: Ντίνος Παπαντωνίου Δημήτρης Τσίγκος Κοιτάμε από το παράθυρό μας για να δούμε την πό...