Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2007

Ασφαλιστικό: Δεν πάει άλλο!

Είναι πιά φανερό ότι κανείς δεν θέλει να πει την αλήθεια.

Η κυβέρνηση, μέσω του παρανόμου υπουργού...., είναι υπόλογη για τη διαχείριση των κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων.

Είναι πολύ περισσότερο υπόλογη που ακόμα μια φορά διστάζει μπροστά στο "πολιτικό κόστος", λες και η καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος ειναι "πολιτικώς δωρεάν"!!!

Οι λύσεις είναι απλές:

- Άμεση, κατακόρυφη μείωση του αριθμού των αφαλιστικών ταμείων
(Πώς? Πολύ απλά! Ένα ενιαίο ταμείο για όλους τους μισθωτούς και ένα ενιαίο ταμείο για όλους τους ελευθέρους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).
- Εξορθολογισμός της διαχείρισης των κεφαλαίων των ταμείων και αυστηρός οικονομικός έλεγχος των διοικήσεων
- Σαφής διαχωρισμός μηχανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας με τις συνταξιοδοτικές υπηρεσίες
- "ομογενοποίηση" των παρεχομένων υπηρεσιών και άμβλυνση των ανισοτήτων

Είναι ΜΥΘΟΣ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να είναι βιώσιμο το ασφαστικό σύστημα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασφαλισμένους.

Ταυτόχρονα, είναι ΜΥΘΟΣ ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα... Η διατήρηση της μιζέριας δεν θα βοηθήσει κανέναν!!!

Επιστρέφουμε!

Νεμέα – Ασπρόπυργος 13 Αυγούστου 2013 Των: Ντίνος Παπαντωνίου Δημήτρης Τσίγκος Κοιτάμε από το παράθυρό μας για να δούμε την πό...