Τρίτη 28 Αυγούστου 2007

Ελεύθερο Λογισμικό & Επιχειρηματικότητα στις ΤΠΕ

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί σχεδόν μονόδρομο για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης, η οποία και κατά την ταπεινή μου γνώμη δίνει τη λύση στα ζητήματα που αναφέρθηκαν μόλις παραπάνω. Οι λόγοι για αυτό είναι απλοί:

- Η επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης οφείλει να είναι εξωστρεφής, να απευθύνεται δηλαδή στη διεθνή αγορά, καθώς το μέγεθος και οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς δεν επαρκούν για να επιβιώσουν επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας
- Η εξωστρέφει αναγκαστικά οδηγεί σε προϊοντική λογική, υπό την έννοια ότι οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσουν πλατφόρμες λογισμικού και υλικού, εν αντιθέσει με την παροχή υπηρεσιών όπου αφορά την ανάπτυξη custom συστημάτων για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς
- Η εξωστρέφεια και η προϊοντική λογική εξ ορισμού αίρουν την ανάγκη φυσικής παρουσίας της ομάδας ανάπτυξης στα μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσίας
- Στη συνέχεια, η διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Είτε, (α) με την οργάνωση και υλοποίηση πολυδάπανων ενεργειών marketing και promotion στις αγορές του εξωτερικού, ή, (β) με τη διάθεση των συστημάτων μέσα από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας κοινότητες χρηστών και προσφέροντας δωρεάν το λογισμικό
- Στη 2η περίπτωση, η ποιότητα του ίδου του συστήματος είναι αυτή που θα το κάνει δημοφιλές. Το γεγονός αυτό ανατροφοδοτεί εξ' ανάγκης τη διαδικασία ποιοτικής παραγωγής και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος
- Τέλος, όπως αποδεικνύουν δεκάδες success stories, αφού επιτευχθεί η διάδοση του προϊόντος, όντως ΕΛ/ΛΑΚ, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά θα απευθυνθούν στους κατασκευαστές του, οι οποίοι θα διαθέτουν commercial extensions αλλά και, κυρίως, professional services ώστε να καλύψουν συγκεκριμένα business needs.

Έτσι, εφαρμόζοντας την παραπάνω λογική, ελληνικές περιφερειακές επιχειρήσεις έντασης γνώσης μπορούν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία στη διεθνή αγορά έχοντας σαν βασικά εργαλεία την υψηλή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων τους και την εφαρμογή της φιλοσοφίας και των τακτικών του ΕΛ/ΛΑΚ.

Το κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο του Μάστορα ταιριάζει απόλυτα με τον επιχειρηματία πληροφορικό που περιγράψαμε παραπάνω. Οι Έλληνες Πληροφορικοί επιθυμούμε να γίνουμε Μάστορες της εποχής μας, να εξασκήσουμε την τεχνική επιστήμη μας προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και ημών των ιδίων.

Δυστυχώς όμως, για όσο διάστημα απουσιάζει η δυνατότητα διάθεσης "κεφαλαίου υψηλού ρίσκου" στην Ελλάδα, το όραμα μας για τους Πληροφορικούς - Μάστορες, που με εργαλείο το ΕΛ/ΛΑΚ και την ποιότητα διαθέτουν συστήματα πληροφορικής στη διεθνή αγορά, θα είναι από δύσκολο έως αδύνατον να υλοποιηθεί.

Είναι απολύτως παράλογο να ζητάμε από τους Πληροφορικούς να παίξουν "κορώνα - γράμματα" την κοινωνική και οικονομική τους υπόσταση αναλαμβάνοντας εξ' ολοκλήρου το ρίσκο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι μια παθογένεια της οικονομίας που απαιτείται να λάβει τέλος. Στην Ελλάδα σήμερα υποτίθεται πως υπάρχουν εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών (VCs). Η εμπειρία αυτή δείχνει πως τα VCs αυτά αναγκάζονται και λειτουργούν ως παραδοσιακές τράπεζες, πιθανότατα διότι έχουν πλήρη επίγνωση της αδυναμίας τους να βοηθήσουν έναν τεχνοβλαστό να μπει στη διεθνή αγορά, προτιμώντας έτσι επενδύσεις "παραδοσιακές" επιχειρήσεις για τις οποίες η εγχώρια αγορά είναι αρκετή.

Οι Έλληνες Πληροφορικοί ενθέρμως προτείνουμε στις αρμόδιες αρχές να μελετήσουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο λειτουργίας μικρών, ευέλικτων, περιφερειακών εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, προσανατολισμένες στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με προϊοντική αντίληψη και κατεύθυνση στη διεθνή αγορά. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει θέσει το συγκεκριμένο θέμα σε κορυφαία θέση στην ατζέντα της και σύντομα θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ευρείας κλίμακας στην κατεύθυνση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστρέφουμε!

Νεμέα – Ασπρόπυργος 13 Αυγούστου 2013 Των: Ντίνος Παπαντωνίου Δημήτρης Τσίγκος Κοιτάμε από το παράθυρό μας για να δούμε την πό...